sanitat a Noruega

Sanitat a Noruega

El sistema sanitari noruec es basa en els principis d'accés universal, descentralització i lliure elecció del proveïdor. En termes per capita, la despesa noruega en sanitat és la més alta del món. Tots els membres de l'assegurança nacional noruega

Llegeix més

Mitjans de transport a Noruega

Noruega té antigues tradicions de transport per aigua, però el transport per carretera, per ferrocarril i per via aèria ha augmentat en importància durant el segle XX. A causa de la baixa densitat de població, el transport públic està una mica menys construït a les zones rurals de Noruega, tot i que el transport públic a les ciutats i als voltants està bé

Llegeix més